PORODIČNI
ljekar

PORODIČNI LJEKAR POLIKLINIKE

& FORMIRANJE ZDRAVSTVENOG KARTONA PACIJENTA

'Spriječavanje bolesti mora postati cilj svakog ljekara' - Henry E. Sigerist

'Cilj medicine je da spriječi bolest i produži život, ideal medicine je da eliminiše potrebu za ljekarom' - William J. Mayo

Od nastanka medicine u svijetu, računajući od Hipokrata (500. godina prije nove ere) pa do danas, prepoznajemo neprekinutu liniju preventivne medicine, tj. da je “bolje spriječiti bolest nego je liječiti”. Uraditi sve da do bolesti ne dođe se kao princip javlja još u Starom Egiptu kao i u medicini stare Kine - 5000. godina prije Hrista, a Hipokratova medicina ga ističe kao jedan od osnovnih principa medicine.

Nevjerovatan je razvoj medicine od njenog nastanka pa do danas. Usvajaju se nova znanja, razvijaju se novi ljekovi, proizvode se novi dijagnostički aparati. Razvoj nanotehnologije i dijagnostike kao i liječenja na ćelijskom nivou postaje jako važan segment u daljem napretku medicine. Bez obzira na sve to, bazični principi preventivne medicine ostaju milenijumima nepromijenjeni. Upravo zbog toga, preventivna medicina i preventivni sistematski pregledi  predstavljaju važan dio našeg portfolija.

'MEDICAL KLUB' POLIKLNIKE FILIPOVIĆ

Statistike Svjetske Zdravstvene Organizacije govore o povećanom broju: malignih oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova i hroničnih oboljenja (dijabetes, obstruktivne bolesti pluća), a kao razlog se navode: stres, pušenje, ubrzan ritam života, neadekvatna ishrana, zloupotreba antibiotika i drugih ljekova i neredovni ljekarski pregledi.

Svjesni ovih činjenica organizovali smo instituciju Porodičnog Ljekara i MEDICAL Klub.

Kako funkcioniše MEDICAL KLUB?

- Mjesečna članarina

- Član kluba ima pravo da obavi neograničen broj rentgenskih snimanja, ultrazvučnih pregleda, ljekarskih pregleda i laboratorijskih analiza krvi bez dodatnog plaćanja

Pratite nas na našoj Facebook stranici!