MEDICINSKE
USLUGE

HIRURGIJA

TRAUMATOLOGIJA I ORTOPEDIJA

Ortopedija je grana medicine koja spriječava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hirurška struka zbog aktivnog operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja.

Uz pomoć moderne opreme i velikog kliničkog iskustva, ljekari Poliklinike Filipović mogu da konzervativnim pristupom i liječenjem zbrinu povrede kostiju, mišića i zglobova, da liječe hronične degenerativne promjene i zapaljenske promjene koštanozglobnog sistema.

TRAUMATOLOGIJA I ORTOPEDIJA: Specijalistički pregled ortopeda ili reumatologa

OPIS PREGLEDA: Pregled podrazumjeva razgovor pacijenta s ljekarom, uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta kao i ciljani pregled u vezi tegoba pacijenta. Iz anamnestičkih podataka ljekar saznaje moguće uzroke tegoba i bolesti pacijenta. Nakon razgovora, ljekar pregleda pacijenta. Nakon završenog pregleda ljekar piše izvještaj u kome stoje dijagnoza, preporučena terapija i eventualno predlaže druge pretrage. Uvijek pitajete ljekara sve što Vas interesuje u vezi bolesti, načina liječenja ili terapije.

INDIKACIJE: Razlozi za odlazak kod ortipeda ili reumatologa su mnogobrojni, navešćemo samo neke : Povrede mišića , kostiju ili zglobova, otok I bol zglobova, bol u ledjima , bol u vratu,...

PREIPREMA ZA PREGLED: Priprema za ovaj pregled nije potrebna.

TRAJANJE PREGLEDA: : Pregled traje 20–30 minuta ukoliko nema potrebe za intervencijom.

Pratite nas na našoj Facebook stranici!