MEDICINSKE
USLUGE

HIRURGIJA

SPECIJALISTIČKI PREGLED OPŠTE HIRURGIJE

Za sve grupe SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA OPŠTE HIRURGIJE predstavljamo: Opis pregleda + Indikacije za pregled + Pripremu i Trajanje pregleda.

OPŠTA HIRURGIJA: Specijalistički pregled opšteg hirurga

OPIS PREGLEDA: Pregled podrazumjeva razgovor pacijenta i ljekara, uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta kao i manuelni pregled koji obavi ljekar. Iz anamnestičkih podataka ljekar saznaje moguće uzroke tegoba i bolesti pacijenta. Nakon razgovora, ljekar pregleda pacijenta, palpirajući i ispitujući organske sisteme. Nakon završenog pregleda ljekar piše izvještaj u kome stoje dijagnoza, preporučena terapija i eventualno predlaže druge pretrage. Uvijek pitajete ljekara sve što Vas interesuje u vezi bolesti, načina liječenja ili terapije.

INDIKACIJA ZA PREGLED: Razlozi za odlazak kod hirurga su mnogobrojni, navešćemo samo neke : Bol u trbuhu, u ledjima, esktremitetima… Tegobe od strane želuca, jetre, žučne kese ili pankreasa. Sumnja na bolesti štitne žlijezde, dojke... Sumnja na oboljenja vena i arterija i bol u rukama i nogama. Povrede.

PRIPREMA:Priprema za ovaj pregled nije potrebna.

TRAJANJE PREGLEDA: Pregled traje oko 20 minuta ukoliko nema potrebe za intervencijom.

Pratite nas na našoj Facebook stranici!